Flair Magazine

Artikelen en real lifes schrijven
2016, 2017
Flair Magazine
Persoonlijke verhalen en artikelen voor magazines als Flair werkt Typisch Fem meer dan graag uit. Ze kan hier de diepte in. Iemands ervaringen zodanig neerzetten dat het iets teweegbrengt. Lees de verhalen van spermadonor Bart en MS-patiënte Heidi en oordeel zelf.

Tel. 06 2470 1616info@typischfem.nl