Teksten redigeren en herschrijven

Bij redigeren of corrigeren worden alle fouten in spelling, grammatica, interpunctie en stijl uit de tekst gehaald. Tekstbureau Typisch Fem zorgt voor foutloze teksten in bijvoorbeeld boeken, magazines en artikelen.

​Herschrijven kan betekenen het omzetten van een foldertekst naar een webtekst, het herschrijven naar een andere doelgroep of het structureren of inkorten van een tekst. 

Neem contact op »

Wat voorbeelden uit het portfolio

Brochure schrijven en redactionele stukken redigeren
Naast het verzorgen van redactionele stukken voor in een huis-aan-huisblad, werkt Typisch Fem aan andere communicatie-uitingen voor dit verzekeringskantoor. Zo schreef ze ook teksten voor de bedrijfsbrochure.

Tel. 06 2470 1616info@typischfem.nl