De kracht van 50-plussers

Over het werken met ouderen bestaan veel vooroordelen. Ze zijn vaker ziek en minder productief, zo wordt vaak beweerd. Sinds de AOW-leeftijd verhoogd wordt, is de discussie er niet minder om geworden. Sommige critici stellen zelfs dat de AOW in de praktijk wordt vervangen door de WIA, en dan met name de WGA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het aantal ouderen dat de WGA instroomt, stijgt namelijk sinds we langer moeten doorwerken. 

Maar waar is al dit commentaar op gebaseerd? En belangrijker nog: is het wel terecht? Laten we dit verhaal eens in perspectief bekijken en vooral ook alle voordelen van oudere medewerkers niet vergeten! 

Zijn ouderen vaker ziek?
Nee. Het aandeel oudere werknemers dat verzuimt vanwege ziekte, is juist lager dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat als oudere werknemers verzuimen, dit gemiddeld langer duurt dan bij jongere werknemers. Cijfers van het CBS uit 2017 vertellen ons dat ouderen in vaste dienst gemiddeld 25 werkdagen per jaar verzuimen. Zijn ze in tijdelijke dienst, dan gaat het om 17 werkdagen en betreft het een oudere uitzendkracht, dan verzuimt hij gemiddeld 12 werkdagen. Cijfers van het UWV laten verder zien dat het aandeel 55-plussers met een WGA-uitkering stijgt sinds we de AOW-leeftijd stapsgewijs verhogen (van 25% in 2013 naar 31% in 2016). Vooral voor mensen met fysiek zware beroepen wordt volledig werken na hun 65e lichamelijk vaak zwaar. 

Kennis, ervaring, loyaliteit & flexibiliteit
Ziekteverzuim is slechts één factor, want wat te denken van de jarenlange werkervaring en opgebouwde kennis van ouderen? Reken maar eens uit welke kosten je moet maken om een nieuwe, jonge kracht in te werken en op het niveau te brengen van de ervaren, oudere kracht! Een voordeel van werken met ouderen is verder dat zij meestal niet meer gebonden zijn aan een druk huishouden of de zorg voor kinderen, dit maakt ze flexibel inzetbaar. Ouderen zijn ook nog eens loyaal en zien hun werk mede als sociale bezigheid en nuttige invulling van de dag. 

Hoe hoger de arbeidsparticipatie van ouderen … 
hoe beter het is voor ons land. Uit recent onderzoek van PWC blijkt dat we het werkpotentieel van 55-plussers in Nederland onvoldoende benutten. Hierdoor loopt ons bruto nationaal product 90 miljard euro mis. Ouderen langer laten werken, stimuleert ook de koopkracht van consumenten en de belastinginkomsten, zegt PWC in hun Golden Age-index 2018. Het zorgt er bovendien voor dat ouderen langer fysiek en geestelijk actief blijven, wat hun gezondheid en welzijn ten goede komt. 

Financiële stimulans vanuit de overheid
Omdat onze overheid al deze voordelen ook inziet, krijg je als werkgever korting bij het aannemen van ouderen. Sinds 1-1-2018 krijg je maar liefst drie jaar lang 6.000 euro per jaar loonkostenvoordeel voor een werknemer van 56-plus die vóór indiensttreding een werkloosheids- arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering ontving. Zet in je loonaangifte de indicatie voor LKV oudere werknemer op ‘ja’ en je voordeel wordt automatisch berekend. 

Voordat we zomaar meepraten en anderen geloven, oudere medewerkers zouden wel eens extra aantrekkelijk kunnen zijn! Vraag ze naar hun ww-verleden in het sollicitatiegesprek, zorg ervoor dat je hun doelgroepverklaring goed bewaart in je personeelsadministratie en overweeg flexibele werktijden en de mogelijkheid tot part time of thuiswerken. Kortom: doe moeite om ouderen zo lang mogelijk in je organisatie te houden. Het loont.

Oorspronkelijke publicatie: http://www.robidus.nl/Items/nl-NL/nieuws/blog/de-kracht-van-50plussers
Menu