Over Fem

Typisch kind
Ellenlange brieven naar penvriendinnen, spiekbriefjes waarop ze vervolgens niet keek, dagboeken vol met belevenissen uit haar zorgeloze leventje, liedjes waarvan ze de tekst woord voor woord uit haar hoofd kende … Als kind waren taal en tekst al niet weg te denken uit haar leven.

Typische tiener
Op het gymnasium koos ze natuurlijk voor het alphapakket en al snel wisten medestudenten haar te vinden als het ging om het redigeren van hun werkstuk of het aanbrengen van structuur in hun verslagen. Samenvatten en teksten verklaren vond ze heerlijk en ze ergerde zich dood aan spel- of stijlfouten in andermans teksten.

Typische loopbaanstart
Naast een taaltante is ze ook een regelneef. Zodoende werd ze directiesecretaresse bij een groot accountantskantoor. Al snel groeide ze hier door naar een HR-functie. In deeltijd maakte ze zich deze mix van psychologie, communicatie en rechten eigen en zo gebeurde het dat ze vier jaar later haar bachelordiploma in ontvangst nam. Tegelijk met een arbeidscontract bij haar nieuwe werkgever.

Typische HR-carrière
In het HR-vak vond ze het vooral leuk om beleid uit te werken en vast te leggen in notities of personeelshandboeken. Om gespreksverslagen te maken, de nieuwste wet- en regelgeving te communiceren via memo’s of e-mail en pakkende wervingsteksten te bedenken. Natuurlijk zat ze in de redactie van personeelsbladen, waarvoor ze nieuwsberichten en columns schreef. Het voeren van sollicitatiegesprekken had ook zeker haar interesse. Achter ieder persoon zit een verhaal en dat verhaal ontdekt zij graag.

Typische schrijfster
Al die jaren vulde ze een aanzienlijk deel van haar vrije tijd met schrijven. Niet zelden redigeerde of creëerde ze teksten voor vrienden en bekenden. Dingen noteren, van het pennen van praktische boodschappenlijstjes tot gevoelige gedichten, brengt rust in haar hoofd. Schrijven is haar uitlaatklep. Waarom zou ze hier geen werk van maken?

Typisch lef
Zo gezegd, zo gedaan. In 2013 besloot ze méér te doen met haar taaltik. Haar eigen kinderen konden inmiddels lezen en schrijven en ze besefte zich dat het leven te kort is voor middelmatige zaken en gemiddeld geneuzel. Van teksten schrijven krijgt ze pas echt energie. Inspiratie haalt ze uit het ondernemen, ontwikkelen en samenwerken. Het was de hoogste tijd om in het diepe te springen. Tijd voor Typisch Fem. En dat is het nog steeds!

Menu