Presenteren, verslaggeven of podcasts opnemen

Als razende reporter aan de slag op een event? Een bedrijfsfilm inspreken of mensen interviewen voor een podcast? Typisch Fem heeft er plezier in!

Wat voorbeelden uit het portfolio

Presenteren/verslaggeven

Voor Thuispoort, een nieuwe overkoepelende website voor het woningaanbod van 8 woningcorporaties, ging Femke als razende reporter op stap.

Menu