Teksten redigeren en herschrijven

Bij redigeren of corrigeren worden alle fouten in spelling, grammatica, interpunctie en stijl uit de tekst gehaald. Tekstbureau Typisch Fem zorgt voor foutloze teksten in bijvoorbeeld boeken, magazines en artikelen.

​Herschrijven kan betekenen het omzetten van een foldertekst naar een webtekst, het herschrijven naar een andere doelgroep of het structureren of inkorten van een tekst.

Menu